- Atlus
  - Capcom
  - Cave
  - Falcom
  - Irem
  - Konami
  - Microsoft
  - Namco Bandai
  - Nintendo
  - Nippon Ichi
  - Grasshopper
  - Sega
  - Sony
  - Square Enix
  - Western Games  - Castlevania
  - Chrono
  - Dragon Quest
  - Final Fantasy
  - Kingdom Hearts
  - Mana
  - Mario
  - Megami Tensei
  - Mega Man
  - Metal Gear
  - Resident Evil
  - SaGa
  - Silent Hill
  - Sonic
  - Star Ocean
  - Street Fighter
  - Suikoden
  - Tales
  - Ys
  - Zelda  - Masashi Hamauzu
  - Norihiko Hibino
  - Kenji Ito
  - Noriyuki Iwadare
  - Koji Kondo
  - Yuzo Koshiro
  - Shoji Meguro
  - Yasunori Mitsuda
  - Manabu Namiki
  - Hitoshi Sakimoto
  - Motoi Sakuraba
  - Tenpei Sato
  - Yoko Shimomura
  - Koichi Sugiyama
  - Masafumi Takada
  - Nobuo Uematsu
  - Michiru Yamane
  - Akira Yamaoka


Home Contact Us Top

 

After Burner 20th Anniversary Box

After Burner 20th Anniversary Box Record Label: Wavemaster
Catalog No.: WM-0581/6
Release Date: November 29, 2007
Reviews: Chris' Review
Purchase: But at eBay

Production Credits

Original Composition: Hiroshi Kawaguchi, Fumio Ito (2-1, 2-3, 2-7, 2-10, 2-14, 2-15), Keisuke Tsukahara (2-2, 2-4, 2-6, 2-12, 2-13), Masanori Takeuchi (2-5, 2-8, 2-9)
Porting: Tokuhiko Uwabo (3-1 ~ 3-12), Naoki Kodaka & Naohisa Morota (3-13 ~ 3-18), Shigeharu Isoda (3-19 ~ 3-24), Noriyuki Iwadare (4-1 ~ 4-6), Rutubo Games (4-7 ~ 4-12), Ryuji Iuchi (4-12 ~ 4-18), Haruhika Noda (5-1, 5-2, 5-5), Norio Hanzawa (5-3, 5-4, 5-6), Hideya Nagata & Hideki Awata (5-7 ~ 5-12), Anthony Putson (5-12 ~ 5-17), SEGA (5-18, 5-19), Azusa Chiba (5-20, 5-21, 5-23 ~ 5-25), Kimihiro Abe (5-22), Kojiro Mikusa (6-2)
Arrangement: Hiroshi Kawaguchi (6-1, 6-14, 6-15), Takenobu Mitsuyoshi (6-3, 6-4), Nanae Kenda (6-5), Tsuyoshi Kaneko (6-6), Yoshihiro Kunimoto (6-7), S.S.T. Band (6-8 ~ 6-12), Mitsuharu Fukuyama (6-13)
Guitar: Tomoya Koga (2-1 ~ 2-10, 2-12, 2-13), Keitaro Hanada (2-11), Koichi Namiki (6-7 ~ 6-12), Jouji Iijima (6-8 ~ 6-12), Chiho Kobayashi (6-13), Keitaro Hanada (6-15), Takahiro Kai (6-15)
Keyboards: Hiroshi Kawaguchi (6-7 ~ 6-13, 6-15), Kimitaka Matsumae (6-7 ~ 6-12)
Bass Guitar: Jaco Watanabe (6-9, 6-10), Masato Saito (6-11, 6-12), Takenobu Mitsuyoshi (6-13, 6-15)
Drum Kit: Takehiko Tanabe (6-9 ~ 6-12)
Trumpet: Mitsuharu Fukuyama (6-13, 6-15)

Track Listings

Disc One - After Burner & After Burner II Arcade Version (47:40)
Arcade - After Burner
Track Title Track Time
01) Maximum Power 1:04
02) Final Take Off 4:28
03) Red Out 3:31
04) Super Stripe 3:42
05) After Burner 5:09
Arcade - After Burner II
Track Title Track Time
06) Maximum Power 1:00
07) Final Take Off 4:02
08) Red Out 3:31
09) Super Stripe 3:41
10) After Burner 5:32
11) City 202 1:07
12) Maximum Power 1:02
Arcade - After Burner II with Melody Ver.
Track Title Track Time
13) Final Take Off 4:17
14) After Burner 5:34
Disc Two - After Burner Climax Arcade Version (39:23)
Arcade - After Burner Climax
Track Title Track Time
01) After Burner Climax - Opening - 1:08
02) Cleared For Take Off 2:05
03) After Burner Climax 5:17
04) The Lure Of The Sky 3:02
05) Volcanic Islands 2:31
06) Great River Valley 2:14
07) Vertical Hot Air 5:20
08) A Bolt From The Blue 1:46
09) Clouds Of Twilight 3:13
10) Sleepless Sanctuary 5:46
11) After Burner - Climax Remix - 3:52
12) A Moment Of Peace 1:26
13) RTB 1:27
14) Game Over 0:08
15) The End 0:08
Disc Three - After Burner Console Version (59:28)
Master System - After Burner PSG Sound Version
Track Title Track Time
01) Maximum Power 0:47
02) Final Take Off 3:06
03) Red Out 3:22
04) Super Stripe 2:00
05) After Burner 2:50
06) City 202 1:24
Master System - After Burner FM Sound Version
Track Title Track Time
07) Maximum Power 0:47
08) Final Take Off 3:06
09) Red Out 3:20
10) Super Stripe 2:07
11) After Burner 2:54
12) City 202 1:25
Nintendo Entertainment System - After Burner (Sunsoft)
Track Title Track Time
13) Maximum Power 0:55
14) Final Take Off 3:46
15) Red Out 3:17
16) Super Stripe 1:58
17) After Burner 3:49
18) City 202 1:31
TurboGrafx-16 - After Burner (NEC Avenue)
Track Title Track Time
19) Maximum Power 0:54
20) Final Take Off 4:05
21) Red Out 3:24
22) Super Stripe 1:44
23) After Burner 5:16
24) City 202 1:41
Disc Four - After Burner II & After Burner Complete Console Version (51:50)
Mega Drive - After Burner II (Micomsoft)
Track Title Track Time
01) Maximum Power 0:57
02) Final Take Off 4:00
03) Red Out 3:29
04) Super Stripe 1:56
05) After Burner 5:48
06) City 202 1:46
Sega 32X - After Burner Complete
Track Title Track Time
07) Maximum Power 1:03
08) Final Take Off 3:53
09) Red Out 3:23
10) Super Stripe 3:36
11) After Burner 5:17
12) City 202 0:59
Dreamcast - After Burner II for Shenmue II
Track Title Track Time
13) Maximum Power 0:56
14) Final Take Off 3:59
15) Red Out 3:32
16) Super Stripe 1:58
17) After Burner 3:31
18) City 202 1:47
Disc Five - After Burner & After Burner II Computer and Portable Version (62:37)
FM-Towns - After Burner (CRI)
Track Title Track Time
01) Maximum Power 1:29
02) Final Take Off 3:23
03) Red Out 3:30
04) Super Stripe 2:18
05) After Burner 5:28
06) City 202 1:04
X68000 - After Burner II (Micomsoft)
Track Title Track Time
07) Maximum Power 0:55
08) Final Take Off 3:11
09) Red Out 3:28
10) Super Stripe 2:00
11) After Burner 6:05
12) City 202 1:43
Game Boy Advance - After Burner Overseas Edition for Sega Arcade Gallery (THQ)
Track Title Track Time
13) Maximum Power 0:56
14) Final Take Off 2:55
15) Red Out 3:26
16) Super Stripe 1:57
17) After Burner 3:20
i-mode - After Burner II for Sega Ages (Yahoo! Keitai / EZweb)
Track Title Track Time
18) Final Take Off 1:42
19) After Burner 1:27
i-mode - After Burner II for Sonic Cafe
Track Title Track Time
20) Maximum Power 0:57
21) Final Take Off 2:41
22) Red Out 1:57
23) Super Stripe 2:00
24) After Burner 2:59
25) City 202 1:46
Disc Six - After Burner Extra Tracks (61:34)
After Burner Jingle Collection
Track Title Track Time
01) Rent a Hero Jingle (Mega Drive - After Burner) 0:18
02) Rent a Hero No. 1 Jingle (Dreamcast - After Burner) 0:18
03) Daytona USA Jingle (Arcade - After Burner) 0:08
04) Daytona USA Jingle (Saturn - After Burner) 0:09
After Burner Bonus Tracks
Track Title Track Time
05) Sky Target (Arcade / Saturn - After Burner) 3:29
06) SGGG Bluff Alignment (Dreamcast - After Burner) 3:02
After Burner S.S.T. Band Arrange Version
Track Title Track Time
07) After Burner 6:10
08) Final Take Off 4:18
09) Maximum Power ~ Red Out 4:18
10) After Burner (Version II) 6:08
After Burner S.S.T. Band Live Version
Track Title Track Time
11) After Burner Medley (Maximum Power ~ City 202 ~ Red Out ~ Final Take Off) - Nippon Seinen-Kan - August 25, 1990 8:15
12) After Burner S.S.T. Band Live Version - Nippon Seinen-Kan - August 25, 1990 8:06
After Burner Bonus Arrangements
Track Title Track Time
13) After Burner H. Live Studio Edition Version - 42nd Amusement Arcade Show - September 9, 2004 4:53
14) After Burner Climax Remix Full 6:02
15) After Burner 20th Anniversary Medley H. Arrange Version 6:00