- Square Enix
  - Nintendo
  - Konami
  - Mistwalker
  - Cave
  - Basiscape  - Breath of Fire
  - Castlevania
  - Chrono
  - Dragon Quest
  - Final Fantasy
  - Fire Emblem
  - Front Mission
  - Gradius
  - Grandia
  - Guilty Gear
  - Kingdom Hearts
  - Lunar
  - Mana
  - Mario
  - Mega Man
  - Metal Gear
  - SaGa
  - Silent Hill
  - Star Ocean
  - Street Fighter
  - Suikoden
  - Tales
  - Wild Arms
  - Xeno
  - Ys
  - Zelda
  - More Series...  - Motoaki Furukawa
  - Masashi Hamauzu
  - Koji Hayama
  - Norihiko Hibino
  - Miki Higashino
  - Yoshitaka Hirota
  - Kenji Ito
  - Noriyuki Iwadare
  - Masaharu Iwata
  - Hiroki Kikuta
  - Koji Kondo
  - Yuzo Koshiro
  - Hayato Matsuo
  - Yasunori Mitsuda
  - Manabu Namiki
  - Hitoshi Sakimoto
  - Motoi Sakuraba
  - Yoko Shimomura
  - Koichi Sugiyama
  - Hirokazu Tanaka
  - Nobuo Uematsu
  - Michiru Yamane
  - Akira Yamaoka
  - More Composers...

  - Interviews
  - Vocalists
  - The Black Mages
  - The Star Onions  - Game Music Online
  - Chocobo Heaven
  - Chudah's Corner
  - CocoeBiz
  - Final Fantasy XIII
  - FF Music Radio
  - The Seikens
  - VGM Rush Home Contact Us Top


 


If you can't see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here.